کلاس خصوصی درس رياضي

درخواست کننده کلاس : sinabahrami (مدرس) | شماره کلاس : 1019 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/10/12 14:6:34


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09033843508برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی درس رياضي

جلسه اول و دوم رايگان است.

شرایط تشکیل کلاس خصوصی درس رياضي

سطح کلاس : ابتدايي تا پيش دانشگاهي | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 50 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1:30
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | محل تشکیل کلاس : آموزشگاه

هزینه هر جلسه :

20000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

کارشناس ارشد برق الکترونيک هستم از اروميه-


مهارت های مربوطه :

فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه کار و فناوری هفتم اول متوسطه تفکر و سبک زندگی هفتم اول متوسطه انگلیسی هشتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه کار و فناوری هشتم اول متوسطه تفکر و سبک زندگی هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه کار و فناوری نهم اول متوسطه تفکر و سبک زندگی نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت زبان و ادبیات ترکی استانبولی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) مهارتهای هفت گانه رایانه (ICDL) کارگردانی سینما و تئاتر عکاسی بازیگری شاعری نویسندگی فوتبال مشاوره هدایت تحصیلی مشاوره مقطع تیزهوشان


کلاس خصوصی درس رياضي در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی درس رياضي در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کار و فناوری نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تفکر و سبک زندگی نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مهارتهای هفت گانه رایانه (ICDL) در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مهارتهای هفت گانه رایانه (ICDL) در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کارگردانی سینما و تئاتر در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کارگردانی سینما و تئاتر در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی عکاسی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی عکاسی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی بازیگری در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی بازیگری در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی شاعری در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی شاعری در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی نویسندگی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی نویسندگی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فوتبال در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فوتبال در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مشاوره مقطع تیزهوشان در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مشاوره مقطع تیزهوشان در استان اعلام نشده استما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور