کلاس خصوصی دروس تخصصيبرق- الکترونيک

درخواست کننده کلاس : sinabahrami (مدرس) | شماره کلاس : 1020 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/10/12 14:14:53


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09033843508برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی دروس تخصصيبرق- الکترونيک

جلسه اول و دوم رايگان است .

شرایط تشکیل کلاس خصوصی دروس تخصصيبرق- الکترونيک

سطح کلاس : هنرستان تا دانشگاه | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 10 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1:30
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : آذربايجان‌غربي | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اروميه | محل تشکیل کلاس : آموزشگاه

هزینه هر جلسه :

20000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

کارشناس ارشد برق ارومي


مهارت های مربوطه :

کار و فناوری هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت زبان و ادبیات ترکی استانبولی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) مشاوره هدایت تحصیلی مشاوره مقطع تیزهوشان مشاوره ازدواج و خانواده مشاوره خودشناسی


کلاس خصوصی دروس تخصصيبرق- الکترونيک در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس تخصصيبرق- الکترونيک در شهر اروميه کلاس خصوصی کار و فناوری هشتم اول متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی کار و فناوری هشتم اول متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی فلسفه دهم و یازدهم رشته انسانی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه در شهر اروميه کلاس خصوصی زیست شناسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی دوم متوسطه در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اروميه کلاس خصوصی دروس عمومی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اروميه کلاس خصوصی دروس غیرفنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اروميه کلاس خصوصی دروس پایه فنی (ریاضی،شیمی،فیزیک) رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اروميه کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی در شهر اروميه کلاس خصوصی فیزیک عمومی کلیه رشته های مهندسی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در شهر اروميه کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی در شهر اروميه کلاس خصوصی زبان عمومی و تخصصی کلیه رشته های دانشگاهی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت در شهر اروميه کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی برق - الکترونیک ، مخابرات و قدرت در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در شهر اروميه کلاس خصوصی زبان و ادبیات ترکی استانبولی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) در شهر اروميه کلاس خصوصی کارشناس آموزش الکترونیک (E-LEARNING) در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در شهر اروميه کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مشاوره مقطع تیزهوشان در شهر اروميه کلاس خصوصی مشاوره مقطع تیزهوشان در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مشاوره ازدواج و خانواده در شهر اروميه کلاس خصوصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان آذربايجان‌غربي کلاس خصوصی مشاوره خودشناسی در شهر اروميه کلاس خصوصی مشاوره خودشناسی در استان آذربايجان‌غربيما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور