کلاس خصوصی زبان انگليسي

درخواست کننده کلاس : ghazalkk (مدرس) | شماره کلاس : 1029 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/11/2 14:37:27


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09157070447برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی زبان انگليسي

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی زبان انگليسي

سطح کلاس : اموزش زبان به خردسالان تا نوجوانان | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1.30
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : خراسان‌رضوي | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : مشهد | محل تشکیل کلاس : منزل

هزینه هر جلسه :

10 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اموزش در شکوه و اموزش خصوصي به کودکان


مهارت های مربوطه :

انگلیسی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه علوم تجربی نهم اول متوسطه زبان و ادبیات انگلیسی زبان کودک عکاسی آشپزی مشاوره هدایت تحصیلی مشاوره کنکور کارشناسی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه


کلاس خصوصی زبان انگليسي در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی زبان انگليسي در شهر مشهد کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی زبان و ادبیات انگلیسی در شهر مشهد کلاس خصوصی زبان و ادبیات انگلیسی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی زبان کودک در شهر مشهد کلاس خصوصی زبان کودک در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی عکاسی در شهر مشهد کلاس خصوصی عکاسی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی آشپزی در شهر مشهد کلاس خصوصی آشپزی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در شهر مشهد کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در شهر مشهد کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در شهر مشهد کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در استان خراسان‌رضويما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور