کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

درخواست کننده کلاس : salame (مدرس) | شماره کلاس : 1051 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/12/21 15:32:32


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09172907682برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

پاسخ به سوالات حقوقي ومدني شما

شرایط تشکیل کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات

سطح کلاس : پاسخ به سوالات حقوقي شما | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 50 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | محل تشکیل کلاس : اپليکيشن کارنت

هزینه هر جلسه :

15000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

دانشجوي حقوق هستم وبه سوالات حقوقي شمادرزمينه ارث وخانواده وطلاق وازدواج و...پاسخ داده ميشود...کلاس زبان شناسي براي دبيرستاني.عربي وديني مذهبي براي راهنمايي.رياضي وبقيه دروس براي دبستاني


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی قرآن هفتم اول متوسطه معارف اسلامی هفتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه عربی هفتم اول متوسطه قرآن هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه قرآن نهم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه کلیه دروس تخصصی حقوق، وکالت و علوم قضایی شاعری


کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی حقوقي.رياضي.ادبيات در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی معارف اسلامی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی و نگارش دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی روانشناسی یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی حقوق، وکالت و علوم قضایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی حقوق، وکالت و علوم قضایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی شاعری در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی شاعری در استان اعلام نشده استما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور