کلاس خصوصی دروس رياضي و فيزيک

درخواست کننده کلاس : mahsazrf (مدرس) | شماره کلاس : 1132 | تاریخ ثبت کلاس : 1398/5/13 18:39:8


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09388348193برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی دروس رياضي و فيزيک

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی دروس رياضي و فيزيک

سطح کلاس : در تمامي سطوح تدريس مي شود | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1.5
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | محل تشکیل کلاس : منزل

هزینه هر جلسه :

30000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

تدريس در پايه هاي مختلف و با سطوح مختلف. آمادگي براي امتحانات ، کنکور و آزمون ها


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی قرآن هفتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه قرآن هشتم اول متوسطه زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه


کلاس خصوصی دروس رياضي و فيزيک در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی دروس رياضي و فيزيک در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی قرآن هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی زبان و ادبیات فارسی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان اعلام نشده استما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور