کلاس خصوصی رياضي پنجم و ششم دبستان

درخواست کننده کلاس : hjavan (مدرس) | شماره کلاس : 1154 | تاریخ ثبت کلاس : 1398/6/13 13:14:41


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09126494682برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی رياضي پنجم و ششم دبستان

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی رياضي پنجم و ششم دبستان

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1.5
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : تهران | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : تهران | محل تشکیل کلاس : منزل

هزینه هر جلسه :

30000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

تدريس خصوصي رياضي پنجم و ششم دبستان در 2 سال اخير -زياضي 1و مقاومت و استاتيک رشتع عمران


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی تعلیمات دینی دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ورزش دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ورزش سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ورزش چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ورزش پنجم ابتدایی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی تعلیمات دینی ششم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی ورزش ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی ریاضیات هفتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی کلیه دروس تخصصی مهندسی عمران علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی نقاشی و گرافیک آرایشگری مردانه و زنانه مشاوره هدایت تحصیلی مشاوره کنکور کارشناسی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه مشاوره ازدواج و خانواده مشاوره خودشناسی


کلاس خصوصی رياضي پنجم و ششم دبستان در استان تهران کلاس خصوصی رياضي پنجم و ششم دبستان در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش دوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تعلیمات دینی ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ورزش ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی ورزش ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان تهران کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در شهر تهران کلاس خصوصی ریاضی عمومی کلیه رشته های مهندسی در استان تهران کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی عمران در شهر تهران کلاس خصوصی کلیه دروس تخصصی مهندسی عمران در استان تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر تهران کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان تهران کلاس خصوصی نقاشی و گرافیک در شهر تهران کلاس خصوصی نقاشی و گرافیک در استان تهران کلاس خصوصی آرایشگری مردانه و زنانه در شهر تهران کلاس خصوصی آرایشگری مردانه و زنانه در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره کنکور کارشناسی در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره انتخاب رشته دانشگاه در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره ازدواج و خانواده در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره ازدواج و خانواده در استان تهران کلاس خصوصی مشاوره خودشناسی در شهر تهران کلاس خصوصی مشاوره خودشناسی در استان تهرانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور