کلاس خصوصی عربي

درخواست کننده کلاس : amirancel (مدرس) | شماره کلاس : 1213 | تاریخ ثبت کلاس : 1398/10/7 13:7:25


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09928518911برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی عربي

قرآن ابتدايي تدريس ميکنم و دوست دارم شما ثبت نام کنيد

شرایط تشکیل کلاس خصوصی عربي

سطح کلاس : سطح کلاس خوب است | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : مرد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 6 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1ساعت و نيم
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : يزد | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : يزد | محل تشکیل کلاس : يزد

هزینه هر جلسه :

50000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

حتما بياييد


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی


کلاس خصوصی عربي در استان يزد کلاس خصوصی عربي در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر يزد کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان يزدما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور