کلاس خصوصی تدريس خصوصي قم

درخواست کننده کلاس : farzanetorabi (مدرس) | شماره کلاس : 1260 | تاریخ ثبت کلاس : 1398/12/25 23:25:28


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09190669128برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي قم

تدريس خصوصي دانش پژوهان قم ابتدايي متوسطه اول و دوم فرزند خود را با اطمينان کامل به معلمان دلسوز و متعهد ما بسپاريد 09190669128

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي قم

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : اعلام نشده است
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : قم | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : قم | محل تشکیل کلاس : اعلام نشده است

هزینه هر جلسه :

60000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

ریاضی اول ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی عربی هفتم اول متوسطه انگلیسی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه انگلیسی هشتم اول متوسطه علوم تجربی هشتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه انگلیسی نهم اول متوسطه علوم تجربی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه


کلاس خصوصی تدريس خصوصي قم در استان قم کلاس خصوصی تدريس خصوصي قم در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر قم کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان قم کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی انگلیسی هفتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی انگلیسی هشتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی انگلیسی نهم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان قم کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی هندسه دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی آمار و احتمال دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی زبان انگلیسی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی عربی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان قم کلاس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر قم کلاس خصوصی شیمی دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان قمما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور