کلاس خصوصی تدريس خصوصي دروس پايه اول تاششم

درخواست کننده کلاس : eman1371 (مدرس) | شماره کلاس : 1336 | تاریخ ثبت کلاس : 1399/2/27 18:41:0


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09140628119برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي دروس پايه اول تاششم

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي دروس پايه اول تاششم

سطح کلاس : سطح کلي کلاس بالاست | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : ندارد | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : ?/?
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : کرمان | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : بافت | محل تشکیل کلاس : توافقي

هزینه هر جلسه :

60000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

معلم رسمي آموزش پرورش فارغ التحصيل دانشگاه فرهنگيان و دانشجوي ارشد روانشناسي تربيتي


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی آموزش قرآن پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی آموزش قرآن ششم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی


کلاس خصوصی تدريس خصوصي دروس پايه اول تاششم در استان کرمان کلاس خصوصی تدريس خصوصي دروس پايه اول تاششم در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن پنجم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی آموزش قرآن ششم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان کرمان کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر بافت کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان کرمانما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور