کلاس خصوصی ادبيات فارسي دروره ي متوسطه ي 2

درخواست کننده کلاس : setaiesh (مدرس) | شماره کلاس : 1585 | تاریخ ثبت کلاس : 1399/9/28 20:27:24


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09909431957برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی ادبيات فارسي دروره ي متوسطه ي 2

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی ادبيات فارسي دروره ي متوسطه ي 2

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : 4 | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1:30
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : البرز | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اشتهارد | محل تشکیل کلاس : اعلام نشده است

هزینه هر جلسه :

25000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی ورزش اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی


کلاس خصوصی ادبيات فارسي دروره ي متوسطه ي 2 در استان البرز کلاس خصوصی ادبيات فارسي دروره ي متوسطه ي 2 در شهر اشتهارد کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی ورزش اول ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان البرز کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اشتهارد کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان البرزما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور