کلاس خصوصی 3d max

درخواست کننده کلاس : azadeh2412 (دانش پژوه) | شماره کلاس : 535 | تاریخ ثبت کلاس : 1396/7/10 12:17:57


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09183930489برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی 3d max

اعلام نشده است

شرایط تشکیل کلاس خصوصی 3d max

سطح کلاس : | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : مرکزي | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اراک | محل تشکیل کلاس : اعلام نشده است

هزینه هر جلسه :

20000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

اعلام نشده است


مهارت های مربوطه :

فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی کار و فناوری ششم ابتدایی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش کارشناس اتوکد(AUTOCAD) کارشناس تری دی مکس(3DMAX)


کلاس خصوصی 3d max در استان مرکزي کلاس خصوصی 3d max در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي چهارم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی تفکر و پژوهش ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در شهر اراک کلاس خصوصی کار و فناوری ششم ابتدایی در استان مرکزي کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در شهر اراک کلاس خصوصی دروس فنی رشته فنی حرفه ای و کار و دانش در استان مرکزي کلاس خصوصی کارشناس اتوکد(AUTOCAD) در شهر اراک کلاس خصوصی کارشناس اتوکد(AUTOCAD) در استان مرکزي کلاس خصوصی کارشناس تری دی مکس(3DMAX) در شهر اراک کلاس خصوصی کارشناس تری دی مکس(3DMAX) در استان مرکزيما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور