کلاس خصوصی تمام دروس تا دوره ابتدايي

درخواست کننده کلاس : negin_az (دانش پژوه) | شماره کلاس : 759 | تاریخ ثبت کلاس : 1396/11/23 1:12:26


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09363890414برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تمام دروس تا دوره ابتدايي

کارشناسي حقوق دارم تا بايه دوره ابتدايي ميتونم تدريس کنم

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تمام دروس تا دوره ابتدايي

سطح کلاس : تا دوره ابتدايي در هر سطحي | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : زن | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : ندارد | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : اعلام نشده است | محل تشکیل کلاس : اينترنتي يا حضوري

هزینه هر جلسه :

10000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

کلاس هاي خانگي ازاد


مهارت های مربوطه :

آموزش قرآن اول ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی آموزش قرآن دوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی آموزش قرآن سوم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی تعلیمات دینی سوم ابتدایی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی ورزش سوم ابتدایی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی آموزش قرآن چهارم ابتدایی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی


کلاس خصوصی تمام دروس تا دوره ابتدايي در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تمام دروس تا دوره ابتدايي در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي اول ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی هنر، نقاشي و خوشنويسي سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی ورزش سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی آموزش قرآن چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی فارسی، بخوانیم و بنویسیم چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در شهر اعلام نشده است کلاس خصوصی تعلیمات دینی چهارم ابتدایی در استان اعلام نشده استما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور