کلاس خصوصی تدريس خصوصي رياضي و فيزيک

درخواست کننده کلاس : hamed.rhimi (مدرس) | شماره کلاس : 801 | تاریخ ثبت کلاس : 1397/1/24 18:6:59


وضعیت کلاس : این کلاس بازاست.

شماره تماس : 09211799414برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت نام
برای ارسال پیام از طریق داشبورد، ابتدا بایستی وارد شوید. در صورتیکه عضو وب سایت نیستید، دکمه ثبت نام را انتخاب کرده و پس از ثبت نام در سایت،سپس به همین صفحه مراجعه کرده و پیام خود را ارسال کنید.


ورود ثبت ناملیست کسانی که تمایل به شرکت در این کلاس به صورت همگروهی دارند.


هنوز درخواست همگروهی برای شرکت در این کلاس ثبت نشده است.


کلیه پیامهای رد و بدل شده در این کلاس بصورت خصوصی و یا از طریق تماس تلفنی حاصل شده اند.

توضیحات تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي رياضي و فيزيک

هزينه جلسات بسيار پايين هستن براي هماهنگي و رزرو کلاس تماس و پيامک بديد

شرایط تشکیل کلاس خصوصی تدريس خصوصي رياضي و فيزيک

سطح کلاس : دانشجوي ترم آخر دبيري فيزيک هستم و مسلط به تدريس دروس رياضي و فيزيک | جنسیت افراد شرکت کننده در کلاس : تفاوتی ندارد | محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کلاس : اعلام نشده است | مدت زمان هر جلسه بر اساس ساعت : 1.5 ساعت
کشور موردنظر برای تشکیل کلاس : ایران | استان موردنظر برای تشکیل کلاس : خراسان‌رضوي | شهر موردنظر برای تشکیل کلاس : مشهد | محل تشکیل کلاس : در هر جاي مشهد

هزینه هر جلسه :

10000 تومان بابت هر جلسه


رزومه :

تدريس رياضي و فيزيک همونطور ک گفتم خودم دانشجوي دبيري فيزيک هستم


مهارت های مربوطه :

ریاضی اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی ریاضی دوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی ریاضی سوم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی ریاضی چهارم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی ریاضی پنجم ابتدایی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی ریاضی ششم ابتدایی عربی هفتم اول متوسطه علوم تجربی هفتم اول متوسطه ریاضیات هفتم اول متوسطه عربی هشتم اول متوسطه علوم تجربی هشتم اول متوسطه ریاضیات هشتم اول متوسطه عربی نهم اول متوسطه علوم تجربی نهم اول متوسطه ریاضیات نهم اول متوسطه ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی مشاوره هدایت تحصیلی


کلاس خصوصی تدريس خصوصي رياضي و فيزيک در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی تدريس خصوصي رياضي و فيزيک در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی اول ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت اول ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت دوم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی دوم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت سوم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی سوم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی چهارم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت پنجم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی پنجم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت ششم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضی ششم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی عربی هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضیات هفتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی عربی هشتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی هشتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضیات هشتم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی عربی نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربی نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضیات نهم اول متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضیات دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی، تجربی و انسانی دوم متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی ریاضیات گسسته و حسابان دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی دوم متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در شهر مشهد کلاس خصوصی فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دوم متوسطه در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در شهر مشهد کلاس خصوصی علوم تجربي و بهداشت چهارم ابتدایی در استان خراسان‌رضوي کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در شهر مشهد کلاس خصوصی مشاوره هدایت تحصیلی در استان خراسان‌رضويما را دنبال کنیدسان تایپ، بزرگترین دارالترجمه تخصصی و دفتر فنی آنلاین کشور

<سان پیپر، بانک مقاله و تحقیق دانشجویی کشور