درخواست کلاس خصوصی، نیاز به استاد و مدرس خصوصی در شهرتان

از تدریس خصوصی استاد موردنظر خود لذت ببرید!
راستی اگر مدرس خصوصی هستید، همین الان در درخواست کلاس دانشجویان، پیشنهاد بگذارید.

پس از بررسی پیشنهادات، مدرس یا استاد خصوصی موردنظر را برای کلاس خصوصی مدنظر خود انتخاب کنید و از طریق ارسال پیام در داشبورد، اطلاعات تماس ایشان را دریافت کنید و با ایشان هماهنگی نمایید.

دانشجوی گرامی! شما میتوانید کلاس موردنظر خود را به عنوان درخواست نیاز به استاد خصوصی، ثبت نمایید و به بررسی پیشنهادات، رزومه و سابقه ی کلاسهای قبلی مدرس خصوصی بپردازید.کلاس های آماده به تشکیل اساتید

خوزستان , ايذه

هزینه هر جلسه : 500 تومان

هرمزگان , بندرعباس

هزینه هر جلسه : 100 تومان

اصفهان , شهرضا

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

اردبيل , اردبيل

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

لرستان , خرم آباد

هزینه هر جلسه : 40 تومان

گيلان , رشت

هزینه هر جلسه : 25000 تومان

گيلان , رشت

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 60000 تومان

البرز , فرديس

هزینه هر جلسه : 20000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

خراسان‌رضوي , مشهد

هزینه هر جلسه : 60000 تومان

فارس , جهرم

هزینه هر جلسه : 40 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 15 تومان

گيلان , رودبنه

هزینه هر جلسه : 15000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 30000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 160000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

فارس , شيراز

هزینه هر جلسه : 95 تومان

خوزستان , اهواز

هزینه هر جلسه : 40000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

,

هزینه هر جلسه : 70000 تومان

اصفهان , شاهين شهر

هزینه هر جلسه : 60000 تومان

تهران , تهران

هزینه هر جلسه : 100000 تومان

تهران , تجريش

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

اصفهان , اصفهان

هزینه هر جلسه : 45000 تومان

کرمان , عنبرآباد

هزینه هر جلسه : 80000 تومان

البرز , کرج

هزینه هر جلسه : 35000 تومان

خراسان‌رضوي , تربت جام

هزینه هر جلسه : 50000 تومان

قم , قم

هزینه هر جلسه : 50000 تومان