مرداد ۷, ۱۳۹۶ تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان جلسه چهارم

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه چهارم)

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه چهارم) آموزش کامل و تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه) ،مباحث عربی دوم دبیرستان وعربی یازدهم  را در کلاسیران دنبال کنید. قبل از هر چیز نیاز است که با چگونگی یادگیری زبان عربی آشنا شویم. لذا پیشنهاد میشود که ابتدا آموزش روش مطالعه زبان عربی را مطالعه کنید. معارف در زبان […]

ادامه مطلب
مرداد ۷, ۱۳۹۶ تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان جلسه سوم

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه سوم)

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه سوم) آموزش کامل و تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه) ،مباحث عربی دوم دبیرستان وعربی یازدهم  را در کلاسیران دنبال کنید. قبل از هر چیز نیاز است که با چگونگی یادگیری زبان عربی آشنا شویم. لذا پیشنهاد میشود که ابتدا آموزش روش مطالعه زبان عربی را مطالعه کنید. معارف در زبان […]

ادامه مطلب
مرداد ۷, ۱۳۹۶ تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان جلسه دوم

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه دوم)

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه دوم) آموزش کامل و تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه) ،مباحث عربی دوم دبیرستان وعربی یازدهم  را در کلاسیران دنبال کنید. قبل از هر چیز نیاز است که با چگونگی یادگیری زبان عربی آشنا شویم. لذا پیشنهاد میشود که ابتدا آموزش روش مطالعه زبان عربی را مطالعه کنید. معارف در زبان […]

ادامه مطلب
مرداد ۳, ۱۳۹۶ تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان جلسه اول

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه اول)

تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه،جلسه اول) آموزش کامل و تدریس رایگان عربی پایه دوم دبیرستان (یازدهم متوسطه) ،مباحث عربی دوم دبیرستان وعربی یازدهم  را در کلاسیران دنبال کنید. قبل از هر چیز نیاز است که با چگونگی یادگیری زبان عربی آشنا شویم. لذا پیشنهاد میشود که ابتدا آموزش روش مطالعه زبان عربی را مطالعه […]

ادامه مطلب
تیر ۲۴, ۱۳۹۶ طرح: امین منتظری

بیوگرافی مریم میرزاخانی

مریم میرزاخانی مریم میرزاخانی ، دانشمند ریاضی ارزنده کشورمان، چشم از جهان فروبست. غم انگیز ترین خبر امروز برای جامعه ایرانی، از دست رفتن یکی دیگر از نوابغ و دانشمندان کشور به نام و پرآوازه کشورمان، مریم میرزاخانی است. مریم دانش آموز نابغه دبیرستان فرزانگان تهران، دوره کارشناسی ریاضی را در دانشگاه صنعتی شریف سپری کرد. او […]

ادامه مطلب